Cijene ulaznica za sezonu 2023/24 po kategorijama

  I KATEGORIJA
Opera: 24,00€ / 180,83kn
Balet uz orkestar:  23,00 € / 173,29kn
Balet :  21,00 € / 158,22kn
Drama :  21,00 €/ 158,22kn
 II KATEGORIJA
Opera: 19,00€ / 143,16kn
Balet uz orkestar:  18,00 € / 135,62kn
Balet :  16,00 € / 120,55kn
Drama :  16,00 €/ 120,55kn
  III KATEGORIJA
Opera: 16,00€ / 120,55kn
Balet uz orkestar:  15,00 € / 113,02kn
Balet :  13,00 € / 97,95kn
Drama :  13,00 €/ 97,95kn
  IV KATEGORIJA
Opera: 13,00€ / 97,95kn
Balet uz orkestar:  12,00 € / 90,41kn
Balet :  11,00 € / 82,88kn
Drama :  11,00 €/ 82,88kn
   V KATEGORIJA
Opera: 7,00€ / 52,74kn
Balet uz orkestar:  6,00 € / 45,21kn
Balet :  5,00 € / 37,67kn
Drama :  5,00 €/ 37,67kn
   VI KATEGORIJA
Opera: 4,00€ / 30,14kn
Balet uz orkestar:  3,00 € / 22,60kn
Balet :  3,00 € / 22,60kn
Drama :  3,00 €/ 22,60kn
KONCERTI
Od  3,00€ / 22,60kn do  24,00€ / 180,82kn