Večeras improviziramo

Večeras improviziramo

 

Igraće prostore ove drame Pirandello je smjestio u foaje, u lože, u parter, ispred i iza zastora – dakle u dijelove kazališta gdje se tradicionalno ne igra predstava i time je napravio jedan od postupaka koji će se sustavno početi primjenjivati tek u kazalištu postmoderne.

Drama ima dvije narativne linije. U prvoj pratimo događaje koji se zbivaju u kazalištu, u gledalištu i na pozornici gdje se glumci koji trebaju improvizirati te večeri bune protiv redatelja, kojeg pred sam kraj drame otjeraju te sami odigraju dramu do kraja.

Druga narativna linija je drama koju glumci igraju, čija je radnja smještena na Siciliju, u malo konzervativno mjesto, a prati zbivanja u obitelji La Croce. Četiri kćeri te obitelji druže se sa svojim potencijalnim ženicima, mladim zrakoplovnim časnicima. Tema te druge narativne linije je opsesivna ljubomora Rica Verrija na Momminu koja tragično završava.