Završni koncert škole folklora, gitare i mandoline KUD-a Jedinstvo

Završni koncert škole folklora, gitare i mandoline KUD-a Jedinstvo

Program završnog koncerta škole folklora gitare i mandoline KUD-a Jedinstvo

Uvodna pjesma:               Zelena naranča
Područje:                          Pjesma iz Dubrovnika

Nastup škole gitare i mandoline

Naziv koreografije:          Ženil se sirotek
Područje:                         Hrvatsko prigorje
Grupa:                              Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Luciana Luketin
Ime koreografa:               Zvonimir Jurun, Toni Vranić

Naziv koreografije:          Stari splitski plesovi
Grupa:                              Dječji ansambl
Voditelj grupe:                 Bruna Čondić
Ime koreografa:               Branko Šegović

Naziv koreografije:          Dječji plesovi sjevera
Grupa:                              Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Maja Sinovčić
Ime koreografa:               Maja Sinovčić

Naziv koreografije:          Vu toj turskoj zemlji
Područje:                          Međimurje
Grupa:                              Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Natali Ban
Ime koreografa:               Zvonimir Jurun

Naziv koreografije:          Ličanka sam od glave do pete
Grupa:                             Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Luciana Luketin
Ime koreografa:               Luciana Luketin

Naziv koreografije:          Vijalo se šiblje viblje
Područje:                         Hrvatska podravina
Grupa:                             Dječji ansambl
Voditelj grupe:                 Bruna Čondić
Ime koreografa:               Zvonimir Jurun

Naziv koreografije:          Dječji plesovi Juga
Grupa:                             Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Maja Sinovčić
Ime koreografa:               Maja Sinovčić

Naziv koreografije:          Plesovi otoka Šolte
Grupa:                             Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Natali Ban
Ime koreografa:               Natali Ban

Naziv koreografije:          Nisam dugo pivala kroz selo
Područje:                         Slavonija
Grupa:                             Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Luciana Luketin
Ime koreografa:               Natali Ban

Naziv koreografije:          Završno kolo opere Ero s onoga svijeta
Grupa:                             Grupa škole folklora / Dječji ansambl
Voditelj grupe:                 Natali Ban
Ime koreografa:               Oskar Harmoš

Voditelj škole gitare i mandoline

Marin Tolić

Voditelj škole folklora

Zvonimir Jurun

Zamjenica voditelja

Natali Ban

Asistentice

Luciana Luketin, Maja Sinovčić

Demonstratori

  Mia Kaćunić, Klara Stojanov, Toni vranić

Voditeljica dječjeg ansambla

Bruna Čondić

Theme picker