Završni koncert škole folklora, gitare i mandoline KUD-a Jedinstvo

Završni koncert škole folklora, gitare i mandoline KUD-a Jedinstvo

Program završnog koncerta škole folklora gitare i mandoline KUD-a Jedinstvo

Uvodna pjesma:               Zelena naranča
Područje:                          Pjesma iz Dubrovnika

Nastup škole gitare i mandoline

Naziv koreografije:          Ženil se sirotek
Područje:                         Hrvatsko prigorje
Grupa:                              Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Luciana Luketin
Ime koreografa:               Zvonimir Jurun, Toni Vranić

Naziv koreografije:          Stari splitski plesovi
Grupa:                              Dječji ansambl
Voditelj grupe:                 Bruna Čondić
Ime koreografa:               Branko Šegović

Naziv koreografije:          Dječji plesovi sjevera
Grupa:                              Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Maja Sinovčić
Ime koreografa:               Maja Sinovčić

Naziv koreografije:          Vu toj turskoj zemlji
Područje:                          Međimurje
Grupa:                              Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Natali Ban
Ime koreografa:               Zvonimir Jurun

Naziv koreografije:          Ličanka sam od glave do pete
Grupa:                             Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Luciana Luketin
Ime koreografa:               Luciana Luketin

Naziv koreografije:          Vijalo se šiblje viblje
Područje:                         Hrvatska podravina
Grupa:                             Dječji ansambl
Voditelj grupe:                 Bruna Čondić
Ime koreografa:               Zvonimir Jurun

Naziv koreografije:          Dječji plesovi Juga
Grupa:                             Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Maja Sinovčić
Ime koreografa:               Maja Sinovčić

Naziv koreografije:          Plesovi otoka Šolte
Grupa:                             Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Natali Ban
Ime koreografa:               Natali Ban

Naziv koreografije:          Nisam dugo pivala kroz selo
Područje:                         Slavonija
Grupa:                             Grupa škole folklora
Voditelj grupe:                 Luciana Luketin
Ime koreografa:               Natali Ban

Naziv koreografije:          Završno kolo opere Ero s onoga svijeta
Grupa:                             Grupa škole folklora / Dječji ansambl
Voditelj grupe:                 Natali Ban
Ime koreografa:               Oskar Harmoš

Voditelj škole gitare i mandoline

Marin Tolić

Voditelj škole folklora

Zvonimir Jurun

Zamjenica voditelja

Natali Ban

Asistentice

Luciana Luketin, Maja Sinovčić

Demonstratori

  Mia Kaćunić, Klara Stojanov, Toni vranić

Voditeljica dječjeg ansambla

Bruna Čondić