Umišljeni bolesnik

Umišljeni bolesnik

Kao i uvijek u svom komediografskom djelu, i u Umišljenom bolesniku Molière je nemilosrdan u ismijavanju i kritici ljudi, pojava i izopačenog društva. Ovaj put pod njegovim satiričnim žalcem našli su se medicina i priučeni liječnici, pohlepni i često nesposobni pomoći bolesniku, ali uvijek spremni  na manipulaciju i zaradu pod maskom Hipokrata i navodne brige za ljude. U novoj interepretaciji klasika u režiji Darija Harjačeka, jednog od najinovativnijih mlađih redatelja, Molièreova komedija izrasta u priču o svijetu suvremenog zdravstva i ljudi koji ga usmjeravaju i vode. Kod Harjačeka, svaka sličnost sa stvarnim događajima i ljudima koje poznajete – namjerna je!

Redatelj Dario Harjaček