Završni koncert Baletnog studija HNK Split

Završni koncert Baletnog studija HNK Split

U prvom dijelu koncerta naši će pedagozi (Nikol Marčić, Ivan Boiko, Vladimir Šuvalov, Gita Šaravanja, Bruna Reić, Marijana Marević Muslim te Ines Mamić) predstavit svoje razrede kroz različite plesne brojeve, a u drugom dijelu mladi baletni umjetnici izvest će skraćenu verziju drugog čina poznatog bijelog baleta Giselle. Osim Baletnog studija HNK Split (pedagoginje: Marijana Marević Muslim i Bruna Reić), u drugom dijelu sudjelovat će i Baletni studio Glazbene mladeži (pedagoginja: Branka Čića Trumbić) te Studio za kulturu i umjetnost "Teatar danSing."

Prijenos koreografije i prilagodbu Giselle potpisuje Bruna Reić uz asistenciju Vladimira Šuvalova. Svratite u HNK Split 20. i 21. lipnja i podržite naše mlade plesače! 

 

PROGRAM

A. ADAM: Entree de Giselle – Petit alegro

Koreografirala i uvježbala: NIKOL MARČIĆ

Plešu učenice vrtićke grupe: Mila Bilonić, Tina Purišić, Petra Tokić, Marta Danielov, Maura Hranilović, Alba Nicholas, Iva Lasić, Anastasia Peričić, Tina Židić Marinović, Emili Pavičić, Anamarija Pijanović, Ana Drnasin, Luna Žanetić, Eva Stojanović, Larisa Furčić, Belli Bajić, Sofia Kozina, Kiara Milina, Lucija Čulin, Aria Nur Çeçan

L. MINKUS: Ballet dolls

Koreografirala i uvježbala: NIKOL MARČIĆ

Plešu učenice vrtićke grupe.

G. BELLINCAMPI & Tivoli Simphony orchestra

Naziv koreografije: Dagmar waltz (1865.)

Koreografirala i uvježbala: GITA ŠARAVANJA 

Plešu učenice I. godine: Marta Belamarić, Asja Brzulja, Maša Beroš, Tara Božić, Ema Burica, Barbara Dodig, Elizabeta Gamulin, Stela Hrgović, Antonina Marušić Jovanović, Greta Kalinić, Marta Kuzmanić, Iva Lončar, Paula Ljubenkov, Greta Mimica, Marta Mršić, Nora Musinov, Ema Palić, Anja Radovanović, Nika Režić, Mila Skočibušić, Nina Spirijan, Nikolina Šitum

F. FENNELL: The Typewriter 

Naziv koreografije: Vesela klackalica

Koreografirala i uvježbala: MARIJANA MAREVIĆ MUSLIM

Plešu učenice II. godine: Lota Madunić, Nela Bakić, Ema Ercegović, Đina Radić, Petra Milanović, Mirta Matković, Roza Durdov, Olivija Urlić, Gabriela Nižić, Iris Ercegovac, Marta Cuculić, Lana Maleš, Petra Zupan, Nika Kuljić, Pina Ercegović (21.06.)

 

F. HEROLD: La Fille Mal Gardee – CLOG DANCE 

Naziv koreografije: Iznenađenje

Koreografirala i uvježbala: MARIJANA MAREVIĆ MUSLIM

Plešu učenice II. godine: Lota Madunić, Nela Bakić, Nika Kuljić, Ema Ercegović, Đina Radić, Petra Milanović, Mirta Matković, Iris Ercegovac, Roza Durdov, Olivija Urlić, Gabriela Nižić, Lana Maleš (20.06.) / Pina Ercegović (21.06.), Petra Zupan, Marta Cuculić

Solo: Mia Jadrić (20.06.) i Franka Jeličić (21.06.)


K. HAČATURJAN: Ples sreće – CIPPOLINO

Koreografiju prenio: IVAN BOIKO

Plešu učenice III. godine: Maša Jurišić, Lana Katić, Franica Kovačić, Eva Kozina, Roza Mimica, Eva Munivrana, Nina Stupalo, Lori Šetina, Petra Tadić, Tatjana Vlak, Petra Vuković, Katarina Ema Prka, Rita Malenica        

L. DELIBES: Waltz of the hours

Koreografirao i uvježbao: VLADIMIR ŠUVALOV

Plešu učenice IV. i V. godine:

20. lipnja – Ani Susović, Tea Anđelić, Lili Musinov, Korina Trgo, Paula Palma Labetić, Tonka Židić, Vana Bilandžić, Ana Katačić, Nina Glavina, Anamarija Borovac, Maris Novak, Klara Katić

21. lipnja – Ani Susović, Lili Musinov, Korina Trgo, Vana Bilandžić, Ema Surjan, Nina Glavina, Tonka Židić Marinović, Kate Bogdanić, Anamarija Borovac, Karmen Anđelić, Barbara Anđelić, Mila Jadrić, Rita Pašalić

C. GOUNOD: Faust 

Naziv koreografije: Metamorfoza ljubavi

Koreografirala i uvježbala: MARIJANA MAREVIĆ MUSLIM

Plešu učenice X. godine: Franka Šošić i Marko Kusanović (solo par), Jana Tomić, Veronika Dukić, Franka Jeličić, Franka Kačunić, Simona Bota, Lori Ivić (20.06.) / Caterine D'Ambra (21.06.), Marta Delić, Tena Stubnja, Sofija Kartashova (20.06.) / Vana Vrkić (21.06.), Andra Marčić, Mia Jadrić, Iva Tukić, Dorotea Prka, Jelena Pecotić

S. PROKOFJEV: Pepeljuga 

Koreografirala i uvježbala: BRUNA REIĆ

Pleše učenica VI. godine: TONKA BAJIĆ

C. BARBER: Petite Fleur 

Koreografirala i uvježbala: MARIJANA MAREVIĆ MUSLIM

Plešu učenice X. godine: Mia Jadrić, Jana Tomić, Veronika Dukić, Jelena Pecotić, Franka Kačunić (20.06.) / Tena Stubnja (21.06.), Sofija Kartashova, Andra Marčić (21.06.), Simona Bota, Franka Jeličić, Iva Tukić, Dorotea Prka, Lori Ivić (20.06.) / Caterine D'Ambra (21.06.), Marta Delić (20.06.) / Vana Vrkić (21.06.)

Solo: Marko Kusanović

P. GLASS: Piano concerto - duet 

Naziv koreografije:Susret

Koreografirala i uvježbala: BRUNA REIĆ

Pleše učenica VI. godine: MARTA BEKAFIGO

Pleše učenik Teatra danSing: GABRIEL MILAS CAKTAŠ

R. AMARANTE: O Nao - Pedido de Casamento

Naziv koreografije: Sjećanja

Koreografirala i uvježbala: MARIJANA MAREVIĆ MUSLIM

Plešu učenice X. godine: Mia Jadrić, Veronika Dukić, Simona Bota, Iva Tukić, Jana Tomić, Jelena Pecotić (20.06.) / Franka Kačunić (21.06.)

Solo: Marko Kusanović


J. WILLIAMS: Schindlerova lista - Memories

 Koreografirala i uvježbala: INES MAMIĆ

 Plešu učenice modernog baleta: Franka Jeličić, Fiona Hadžiavdić, Nika Stubnja, Nina Glavina, Tena Stubnja, Ani Susović, Barbara Anđelić, Karmen Anđelić, Tea Anđelić, Vanda Kezić, Andra Marčić, Dorotea Prka, Sofija Kartashova, Vana Bilandžić, Neli Lendić

 

PAUZA

 

A. ADAM: Giselle II. čin 

 Prenijela koreografiju i prilagodila: BRUNA REIĆ

Asistent: VLADIMIR ŠUVALOV

Plešu:

Učenice Baletnog studija VI. godine: Nika Stubnja, Tonka Bajić, Marta Bekafigo, Antea Pezo, Nina Kevo, Fiona Hadžiavdić (Vilisa)

Učenice Baletnog studija X. godine: Veronika Dukić, Andra Marčić, Franka Jeličić, Dorotea Prka, Simona Bota, Franka Kaćunić, Tena Stubnja, Marta Delić, Jana Tomić, Franka  Šošić (Vilisa/Mirta), Marko Kusanović (Šumar)

Učenice Baletnog studija Glazbene mladeži: Marija Beović, Sunčica Fistanić, Petra Jurać

Učenice Studija za kulturu i umjetnost teatar danSing: Tina Zekić, Petra Jakić, Chiara Jukić

 Maja Lončar ( Mirta/Vilisa) – Balet HNK Split         

 GOSTI: Valentina Štrok i Arnau Velazquez Rodriguez – solisti baleta HNK Zagreb