Freske

Freske

PROGRAM 

Ivan Božičević: "Tisuću borova, jedan Mjesec" za flautu, fagot i klavir 

- Adagio – Ciaconna 

- Fluente 

Tomislav Uhlik: "Djevojčica iz moje ulice" za flautu, fagot i klavir 

Lento – Allegro molto 

Ivan Božičević: "Spiritual Mountain" za flautu, fagot i klavir 

- Energico 

- Como campane 

- Fluente 

Miroslav Miletić: "Freske" za flautu, fagot i klavir 

Freska I 

- Allegro 

- Allegro vivo 

- Andante tranquillo 

Freska II 

- Andante 

- Allegro 

Zoran Novačić: "Čarobni vrt" za flautu, fagot i klavir 

- Mimoza 

Video instalacija Johanna Magnusa Elvema, profesora Sveučilišta u Trondheimu, Norveška; 

 

Trio Jongen čine flautistica Renata Penezić, fagotist Žarko Perišić i pijanistica Marina Matolić. Jedinstveni je to ansambl na ovim prostorima koji njeguje prozračno i filigranski razigrano muziciranje u pravom duhu francuske duhačke škole. Virtuozi na svojim instrumentima, solisti u orkestrima te profesori na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, ujedinili su umijeće i ljubav prema zajedničkom muziciranju kako bi predstavili ovaj zanimljiv spoj instrumenata i boja. 

 

 

Renata Penezić flauta
Žarko Perišić fagot
Marina Matolić klavir