Ustrojstvo

Kazališno vijeće:

dr.sc. Magdalena Nigoević

Marija Ramljak

Luka Jadrić

Helena Petković

Milanka Bulimbašić Botteri