Ustrojstvo

Kazališno vijeće:

Marija Ramljak

Luka Jadrić

Helena Petković

dr.sc. Magdalena Nigoević

Milanka Bulimbašić Botteri

Jasenka Novaković

Vicko Bilandžić