Politika privatnosti

Opće informacije
Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, Split  (dalje: HNK Split) kao voditelj obrade osobnih podataka obrađuje osobne podatke poslovnih partnera, svojih djelatnika, pretplatnika i posjetitelja web stranice www.hnk-split.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679).

Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka

tel: 0038521 585801, e-mail: szop@hnk-split.hr

Osobni podaci koje HNK Split prikuplja

Kada nas kontaktirate izravno putem naše e-mail adrese informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su Vaše ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona) biti će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš zahtjev.  Prikupljamo ostale osobne podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom sklapanja ugovora ili tijekom trajanja ugovornog odnosa.  Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost roditelja ili staratelja prije davanja osobnih podataka. Kontaktirajući  nas izravno putem e-mail pošte jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Način, svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka
HNK Split osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje svoje djelatnosti i temelji se na zakonskoj osnovi, ugovornoj obvezi, legitimnom interesu ili privoli.

Vrijeme čuvanja osobnih podataka
HNK Split obrađuje osobne podatke dok se ne ispuni svrha njihove obrade, odnosno  dok je to potrebno za izvršenje zakonskih i ugovornih obveza. Nakon toga, isti se više ne koriste, te ostaju u našem sustavu pohrane i čuvaju se sukladno rokovima propisanim zakonom ili drugim propisom i/ili propisom o čuvanju arhivskog gradiva.

Sigurnost osobnih podataka

HNK Split prikuplja i obrađuje osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se spriječilo slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje ili pristup podacima.

Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Imate pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka, povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni, brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe, prijenos Vaših osobnih podataka u strukturiranom obliku te podnošenje prigovora Hrvatskom narodnom kazalištu Split na Trg Gaje Bulata 1, 21000 Split, na e-mail szop@hnk-split.hr  ili nadležnom državnom tijelu.

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu

U svakom trenutku možete uložiti žalbu izravno nadležnom nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, kontakt: +385 (0)1 4609 080, azop@azop.hr, www.azop.hr.

Ažuriranje politike privatnosti
Zaštitu privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. Sve izmjene i dopune  bit će objavljene putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Na ovoj stranici možete pronaći poveznice na druge internet stranice ili portale na kojima zaštita osobnih podataka može biti drugačije uređena.