Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 2.1.2017.

Natječaj za stručnog suradnika/suradnicu redateljice

HNK Split, u sklopu projekta Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života, objavljuje

Natječaj za stručnog suradnika/suradnicu redateljice

za izradu predstave forum kazališta namijenjene učenicima/cama završnih razreda srednjih škola na navedenu temu.

OPIS posla

Savjetovanje u stvaranju interaktivne predstave forum kazališta prema tekstu Marije Dukić “Što čekamo?” koja će doprinijeti ostvarivanju dolje navedenih ciljeva djelovanja. Konkretni zadaci bit će :

- savjetovanje u fazi prilagodbe teksta prije početka proba (siječanj, 2017.):

- savjetovanje i praćenje proba (siječanj-ožujak, 2017)

CILJEVI djelovanja

Motivirati učeničku populaciju od 17 do 19 godina koja je pred ulaskom na tržište rada i članove njihovih obitelji kako bi:

- povećali svijest o uvriježenim rodnim stereotipima i socijalnim običajima u odnosu na ulogu žene

- razvili kritičko promišljanje svojih stavova o gore spomenutim društvenim običajima

UVJETI prijave

- VSS u području sociologije, pedagogije ili psihologije

- iskustvo rada sa srednjoškolskom populacijom

- motivacija

- poželjno ali nije nužno - iskustvo rada s mladima u forum teatru ili debatnim klubovima

- poželjno ali nije nužno - iskustvo rada u području ravnopravnosti spolova

TERMIN premijere

Premijera predstave planira se u prvoj polovici 2017. godine.

PREDLOŽAK teksta produkcije

Svi zainteresirani kandidati/kandidatkinje mogu preuzeti tekst "Što čekamo?" s mrežnih stranica HNK Split preko poveznice www.bit.ly/MarijaDukic_Stocekamo .

POSTUPAK prijave i izbora

Prijave na temelju ovoga natječaja podnose se najkasnije do 20. siječnja 2017.

Prijave molimo dostaviti poštom na:

Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, 21000 Split ili elektronskom poštom na drama@hnk-split.hr. Uz prijavu na natječaj priložiti preslik diplome, životopis, pismo motivacije. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje intendant. Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kandidatkinje ne zadovolje, HNK Split će obustaviti postupak po ovom

natječaju.

DETALJI o projektu:

NOSITELJICA:

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH

PARTNERI:

Hrvatsko narodno kazalište Split, Udruga Riječi/Prave/Predstave, MAMFORCE (Spona komunikacije).

CILJ projekta:

Razbijanje rodnih stereotipa, nametnutih rodnih uloga, pomirenje privatnog i poslovnog života i za žene i za muškarce, razbijanje nejednakosti unutar obitelji, razbijanje stereotipa o „muškim“ i „ženskim“ profesijama, promoviranje aktivne uloge očeva u formativnim godinama razvoja djeteta.

Više detalja o smjernicama EU o ravnopravnosti spolova može se pronaći na: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_hr.htm

Projekt je sufinanciran REC (Rights, Equality and Citizenship) programom Europske komisije.