Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 4.7.2019.

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti - pisano testiranje

Temeljem odredbi članka 12. Pravilnika o radu HNK Split objavljuje se:

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Komisija za provjeru radnih sposobnosti kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova radnog mjesta: regulater rasvjete utvrdila je da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave i ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 16. svibnja 2019. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i na web stranici HNK Split.

 

Kandidati se pozivaju na  pisano testiranje koje će se održati 09.07.2019. godine (utorak) u 10,00 sati u prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta Split (Tehnika /III kat)

 Trg Gaje Bulata 1, 21000 SPLIT

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta regulater rasvjete.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat.

Pisani test će se sastojati od 10 pitanja. Za svaki točni odgovor bit će dodijeljen 1, 2 ili 4  boda (ukupno 15 bodova). Testiranje traje 45 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare 8 i više bodova bit će pozvani na intervju.

Komisija kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici HNK Split.

KOMISIJA

 

 

 

    Damir Punda, predsjednik