Max Jota

Max Jota

Tenor, stalni gost

Max Jota

Max Jota, brazilski tenor. Pjevanje je studirao na Federal University of Paraiba u gradu João Pessoa u Brazilu, nakon čega se usavršavao u Italiji: u Školi za talijansku operu pri Teatru Comunale u Bologni, te na Međunarodnoj akademiji za opernu umjetnost u Osimu.

Višekratno je nagrađivan na mnogim pjevačkim natjecanjima.

U svojoj dosadašnjoj karijeri pjevao je u operama G. Verdija: Rigoletto (Vojvoda od Mantove), La Traviata (Alfredo), Nabucco (Ismaile), Un Ballo in maschera (Riccardo), Macbeth (Macduff), I Lombardi alla prima crociata (Oronte); G. Puccinija: Tosca (Mario Cavaradossi), Madama Butterfly (Pinkerton), La Bohème (Rodolfo); J. Offenbacha: Hoffmannove priče (Hoffmann); G. Bizeta: Carmen (Don José); A. Ponchiellija: La Gioconda (Enzo Grimaldo); P. Mascagnija: Cavalleria rusticana (Turiddu); G. Donizettija: Lucia di Lammermoore (Edgardo di Ravenswood); U. Giordana: Marcella (Giorgio); R. Leoncavalla: Edipo Re (Creonte); G. Ganzaniga: Don Giovanni (Don Giovanni).
 

Uloge u HNK Split

Giuseppe Verdi LA TRAVIATA (Alfredo Germont), 2022.

Giacomo Puccini TURANDOT (Calaf), 2022.

Giuseppe Verdi SIMON BOCCANEGRA (Gabriele Adorno), 2022.

Giuseppe Verdi KRABULJNI PLES (Riccardo), 2022.

Pietro Mascagni CAVALLERIA RUSTICANA (Turridu), 2021.

Giuseppe Verdi NABUCCO (Ismaile), 2020.

Giuseppe Verdi LOMBARDIJCI (Oronte), 2020.

Giuseppe Verdi RIGOLETTO (Vojvoda od Mantove), 2019.