Puhački kvintet HNK Split

Puhački kvintet HNK Split

Puhački kvintet HNK Split oformljen je 2020. godine, a svoju prvu izvedbu imao je na koncertu Čežnja 23. studenoga 2020. godine.