Ivica Čikeš

Ivica Čikeš

Nacionalni operni prvak, bas

Ivica Čikeš

Rođen u Splitu. Vokalno školovanje započeo je u Glazbenoj školi "Josip Hatze" u Splitu. Kraće vrijeme studira pjevanje na splitskom odjelu zagrebačke Muzičke akademije u klasi prof. Cinthije Hansell-Bakić, a zatim odlazi u Rim i Parmu na usavršavanje kod Maje Sunare i dirigenta Wilhelma Wodnanskog. Debitirao je u Mozartovom Requiemu u konkatedrali svetog Petra u Splitu (1989.), a prva operna uloga bila mu je Marchese D'Aubigny u Verdijevoj operi La Traviata (1992.). Poznat je i kao oratorijski pjevač sa širokom niskom uloga sakralne tematike domaćih i stranih autora.

Uloge u HNK Split

Giuseppe Verdi SIMON BOCCANEGRA (Jacopo Fiesco), 2022.

Giuseppe Verdi LOMBARDIJCI (Pagano), 2020.

Giuseppe Verdi RIGOLETTO (Sparafucile), 2019.

Vincenzo Bellini NORMA (Oroveso), 2019.

Giuseppe Verdi TRUBADUR (Ferrando), 2018.

Giuseppe Verdi NABUCCO (Zaccaria, židovski veliki svećenik), 2018.

Giuseppe Verdi MOĆ SUDBINE (Otac Gvardijan), 2017.

Gioachino Rossini SEVILJSKI BRIJAČ (Basilio), 2017.

Giacomo Puccini TURANDOT (Timur), 2016.

Giuseppe Verdi ERNANI (Don Ruy Gomez De Silva), 2016.

Georges Bizet CARMEN (Escamillo), 2015.

Giuseppe Verdi AIDA (Ramfis, veliki svećenik), 2014.

Arrigo Boito MEFISTOFELE (Mefistofele), 2014.

Giuseppe Verdi SICILIJANSKA VEČERNJA (Giovanni da Procida), 2013.

Amilcare Ponchielli LA GIOCONDA (Alvise Badoero), 2011.

Josip Hatze ADEL I MARA (Stari Vornić), 2011.

Giusepe Verdi MACBETH (Banco), 2010.

Giuseppe Verdi OTELLO (Lodovico), 2010.

Gioacchino Rossini SEVILJSKI BRIJAČ (Don Basilio), 2009.

Frano Parać JUDITA (Oloferne), 2009.

Ivo Tijardović SPLI'SKI AKVAREL (Toma Sale), 2008.

Gaetano Donizetti LUCIA DI LAMMERMOOR (Raimondo Bidebent), 2007.

Giuseppe Verdi TRUBADUR (Ferrando), 2007.

Ivan pl. Zajc NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI (Sulejman), 2006.

Giuseppe Verdi SIMON BOCCANEGRA (Jacopo Fiesco), 2006.

Wolfgang Amadeus Mozart DON GIOVANNI (Don Giovanni), 2006.

Giuseppe Verdi LUISA MILLER (Walter), 2005.

Pjotr Iljič Čajkovski EVGENIJ ONJEGIN (Knez Gremin), 2005.

Vincenzo Bellini NORMA (Oroveso), 2004.

Julles Massenet WERTHER (Upravitelj), 2003.

Gaetano Donizetti LJUBAVNI NAPITAK (Dulcamara), 2002.

Igor Stravinski OEDIPUS REX (Tiresija), 2002.

Jakov Gotovac ERO S ONOGA SVIJETA (Gazda Marko), 2001.

Giuseppe Verdi ATTILA (Attila), 2001.

Georges Bizet CARMEN (Escamilo), 2000.

Giuseppe Verdi RIGOLETTO (Sparafucile), 2000.

Frano Parać JUDITA (Eliakim), 2000.

Gioacchino Rossini TURČIN U ITALIJI (Selim), 1998.

Giacomo Puccini TURANDOT (Timur), 1997.

Giiseppe Verdi AIDA (Ramfis), 1996.

Jakov Gotovac MILA GOJSALIĆA (Kolumbat), 1995.

Giuseppe Verdi NABUCCO (Zaccaria), 1995.

Giuseppe Verdi TRUBADUR (Ferrando), 1994.

Giuseppe Verdi LOMBARDIJCI (Pirro), 1994.

Giuseppe Verdi AIDA (Egipatski kralj), 1994.

Giuseppe Verdi NABUCCO (Baalov veliki svećenik), 1994.

Josip Hatze ADEL I MARA (Dizdar-aga), 1993.

Giuseppe Verdi LA TRAVIATA (Markiz D'Obigny), 1992.

Uloge izvan HNK Split

Ivan pl. Zajc NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI (Sulejman), KD "Vatroslav Lisinski" Zagreb, 2018.

Giuseppe Verdi DON CARLO (Filippo II.), HNK Zagreb, 2017.; (Veliki inkvizitor, 2019.)

Josip Hatze ADEL I MARA (Stari Vornić), HNK Zagreb, 2017.

Wolfgang Amadeus Mozart FIGAROV PIR (Don Bartolo), HNK Zagreb, 2016.

Jakov Gotovac ERO S ONOGA SVIJETA (Gazda Marko), HNK Zagreb, 2015.

Ivan Brkanović EKVINOCIJ (Frano Dražić), HNK Zagreb, 2015.

Pjotr Iljič Čajkovski EVGENIJ ONJEGIN (Knez Gremin), HNK Zagreb, 2014.

Giuseppe Verdi MESSA DA REQUIEM, Carnegie Hall, New York, 2013.

Giuseppe Verdi AIDA (Ramfis), HNK Zagreb, 2013.

Giuseppe Verdi NABUCCO (Zaccaria), SNG Ljubljana, 2012.

Georges Bizet CARMEN (Escamilo), Politeama, Lecce, 2012.

Giuseppe Verdi NABUCCO (Zaccaria), HNK Osijek, 2011.

Giuseppe Verdi MOĆ SUDBINE (Padre Guardiano), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2011.

Ivan pl. Zajc NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI (Sulejman), HNK Zagreb, 2010.

Giuseppe Verdi DON CARLO (Filippo II.), Bugarska, 2010. 

Vincenzo Bellini NORMA (Oroveso), HNK Zagreb, 2010.

Josip Hatze ADEL I MARA (Stari Vornić), KD "Vatroslav Lisinski", 2009.

Alfi Kabiljo CASANOVA U ISTRI, HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2009.

Gioacchino Rossini PEPELJUGA (Alidoro), HNK Zagreb, 2009.

Boris Papandopulo SUNČANICA (Kizlar-aga), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2008.

Camille Saint-Saens SAMSON I DALILA (Stari Židov), Teatro Comunale, Bologna, 2008.

Ivan Brkanović EKVINOCIJ (Frano Dražić), KD "Vatroslav Lisinski", Zagreb, 2008.

Gioacchino Rossini SEVILJSKI BRIJAČ (Don Basilio), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2008.

Jakov Gotovac ERO S ONOGA SVIJETA (Gazda Marko), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2007.

Amilcare Ponchielli LA GIOCONDA (Alvise Badoero), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2007.

Gioacchino Rossini SEVILJSKI BRIJAČ (Don Basilio), HNK Zagreb, 2006.

Ivan pl. Zajc NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI (Sulejman), HNK Zagreb, 2006.

Giuseppe Verdi NABUCCO (Zaccaria), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2006.

Frano Parać JUDITA (Oloferne), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2006.

Ivan pl. Zajc NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI (Sulejman), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2005.

Giuseppe Verdi TRUBADUR (Ferrando), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2005.

Georges Bizet CARMEN (Escamilo), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2004.

Gioacchino Rossini TURČIN U ITALIJI (Selim), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2004.

Giuseppe Verdi DON CARLO (Filippo II. i Stari redovnik), HNK Zagreb, 2004.

Vatroslav Lisinski PORIN (Sveslav), HNK Zagreb, 2003.

Giuseppe Verdi SIMON BOCCANEGRA (Jacopo Fiesco), HNK Zagreb, 2003.

Vincenzo Bellini MJESEČARKA (Grof Rodolfo), HNK Osijek, 2002.

Modest Petrovič Musorgski BORIS GODUNOV (Pimen), HNK Zagreb, 2002.

Giuseppe Verdi DON CARLOS (Filip II. i Veliki inkvizitor), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 2001.

Giuseppe Verdi ERNANI (Don Ruy Gomez de Silva), KD "Vatroslav Lisinski", Zagreb, 2001.

Giuseppe Verdi NABUCCO (Zaccaria), HNK Zagreb, 2001.

Ivan pl. Zajc AMELIA (Conte), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 1999.

Giuseppe Verdi TRUBADUR (Ferrando), HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka, 1999.

Giuseppe Verdi AIDA (Ramfis), HNK Zagreb, 1997. i 2013.

Georges Bizet CARMEN (Escamilo), HNK Zagreb, 1996. i 2007.

Giuseppe Verdi MOĆ SUDBINE (Padre Guardiano), HNK Zagreb, 1996.

Nagrade i priznanja

Nagrada hrvatskog glumišta za najbolje umjetničko ostvarenje u operi za mušku ulogu - za ulogu Jacopa Fiesca u operi Simon Boccanegra Giuseppea Verdija pod dirigentskim vodstvom Ive Lipanovića, u režiji Krešimira Dolenčića i produkciji Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu za 68. Splitsko ljeto, 2022.

Nagrada Županije splitsko - dalmatinske za izniman doprinos na splitskoj opernoj sceni, 2019.

Nagrada Hrvatskoga glumišta, za naslovnu ulogu u operi Mefistofele Arriga Boita u HNK Split, 2014.

Nagrada Ante Marušić za najbolje umjetničko ostvarenje u Operi Hrvatskog narodnog kazališta Split u sezonama 2012/2013. i 2013/2014.

Nagrada "Milan Pihler" HNK Ivana pl. Zajca na Rijeci za najbolje ostvarenu mušku ulogu u opernom programu u sezonama 2006./2007. i 2007./2008. za uloge Oloferna u operi Judita Frane Paraća, ulogu Marka u operi Ero s onoga svijeta Jakova Gotovca i ulogu Don Basilija u operi Seviljski brijač Gioacchina Rossinija.

Nagrada Ante Marušić za najbolje umjetničko ostvarenje u Operi Hrvatskog narodnog kazališta Split u sezoni 2004./2005.

"Milka Trnina" Hrvatskoga udruženja glazbenih umjetnika, za naslovnu ulogu u operi Attila Giuseppea Verdija, 2002.

"Judita" dnevnika "Slobodna Dalmacija", za za naslovnu ulogu u operi Attila Giuseppea Verdija i solističku dionicu u oratoriju Messa da Requiem istog skladatelja, 2001.