Kontakt

Croatia - 21000 Split - Trg Gaje Bulata 1
Matični broj: 3156648
OIB: 69204356406
(IBAN) HR7124070001100579787
Žiro račun: OTP banka d.d. HR7124070001100579787 (HRK)
Devizni račun: OTP banka d.d. HR7124070001100579787
swift: OTPVHR2X

 

Tel.

e-mail

telefax

Centrala

(021) 344 999

 

 

Blagajna za prodaju ulaznica i pretplata

(021) 306 908

 

 

Ured prodaje

(021) 347 377, 306 915

 

 

Ured intendanta

(021) 361 216

 

(021) 361 260

Opera

(021) 306 901

 

 

Drama

(021) 347 696

 

 

Balet

(021) 321 986

 

 

Poslovna ravnateljica

 

 

 

Predstojnik ureda intendanta

(021) 345 362

 

 

Voditelj propagande i marketing

(021) 322 344

 

 

Voditelj službe za odnose s javnošću

(021) 306921