Na sceni

petak 06.10. 20:00
ponedjeljak 16.10. 20:00

Matija Dedić svira Sergia Endriga

Hrvatsko-talijanska kulturna udruga “Dante Alighieri"
nedjelja 22.10. 20:00
ponedjeljak 23.10. 20:00

Koncerti u sezoni 2023/2024