Schedule

Saturday 03.12. 8:00 PM
Sunday 04.12. 8:00 PM
Thursday 08.12. 8:00 PM
Premiere

Damir Karakaš Okretište

 • Premijerna pretplata 1
 • Slobodna prodaja
Friday 09.12. 7:30 PM

Damir Karakaš Okretište

 • Premijerna pretplata 2
 • Slobodna prodaja
Saturday 10.12. 7:30 PM

Damir Karakaš Okretište

 • Premijerna pretplata 3
 • Slobodna prodaja
Wednesday 14.12. 8:00 PM
Saturday 17.12. 5:00 PM
Sunday 18.12. 6:00 PM
Tuesday 20.12. 6:00 PM
Wednesday 21.12. 6:00 PM
Thursday 22.12. 6:00 PM
Friday 23.12. 8:00 PM
Tuesday 27.12. 7:30 PM
Thursday 29.12. 8:00 PM
Friday 30.12. 8:00 PM
Saturday 07.01. 7:30 PM

Viktor Ivančić Bilježnica Robija K.

Satiričko kazalište Kerempuh
 • Dramska pretplata
 • Slobodna prodaja
Tuesday 10.01. 6:00 PM
Wednesday 11.01. 6:00 PM
Thursday 12.01. 6:00 PM
Friday 13.01. 7:30 PM
Saturday 14.01. 6:00 PM
Sunday 15.01. 7:30 PM

Tisja Kljaković Braić U malu je uša đava

 • Premijerna pretplata 3
 • Slobodna prodaja
Monday 16.01. 7:30 PM
Wednesday 18.01. 7:30 PM

Ivan Kušan Čaruga

HNK u Osijeku
 • Slobodna prodaja
Friday 20.01. 7:30 PM
Saturday 21.01. 6:00 PM
Monday 23.01. 7:30 PM
Saturday 28.01. 7:30 PM

Giuseppe Verdi Krabuljni ples

 • Slobodna prodaja
 • Popularna pretplata
Monday 30.01. 7:30 PM

Giuseppe Verdi Krabuljni ples

 • Slobodna prodaja
 • Studentska pretplata