East West - baletni triptih

East West - baletni triptih

Makedonska umjetnica Saša Evtimova, francuski koreograf Martin Chaix i splitskoj publici omiljeni Igor Kirov stvorili su trodijelni baletni program s naslovima Patterns, Sinfonietta i The Edge - koji od plesača zahtijevaju maksimalni angažman transformacije iz jednoga u drugi plesni stil, šećući od elemenata klasičnog baleta do suvremenog plesa i nazad, uz izbor glazbe koji će u potpunosti pratiti tu šetnju stilovima i utjecajima - od klasičnih Vivaldija i Bacha do avangardnog skladatelja Krzysztofa Pendereckog (dio programa The Edge popraćen jeizvedbom uživo na klaviru i violini).  
Ovaj nesvakidašnji ples započinje u Makedoniji, nastavlja se u Hrvatskoj, a završava u Francuskoj. Nema Istoka bez Zapada, a ni njih bez Sredine koja ih veže i razdvaja. No, granice ili međe ne premošćuju se putovnicama, nego glazbom kao pozivnicom u nove plesne krajolike. Koreografskim cjelinama od po 20 do 25 minuta, tematski podržanih naslovom programa, predstavljaju nam se koreografi nove europske generacije, ali i koreografi triju različitih stilova plesa, koji nas kroz pregršt kontrasta vode do užitka pune komplementarnosti. Jer koreografski vokabulari i Saše Evtimove i Igora Kirova i Martina Chaixa  su neoklasični, no, istodobno i snažno individualizirani. Oni plijene čas čvrstom dramaturgijom i visokom estetiziranošću, a već u narednom trenutku pršte emotivnošću, dinamičnošću i maštovitošću.

 

Premijera: 25. svibnja 2017.

PATTERNS

Koreografkinja Saša Evtimova
Glazba César Franck- Sonata za klavir i violinu u A-Duru
Kostimograf Aleksandr  Noshpal
Asistentice koreografkinje Albina Rahmatullina, Elena Nikolaeva

 

SINFONIETTA

Koreograf i scenograf Martin Chaix
Glazba Krzysztof Penderecki - Sinfonietta per archi 
Kostimograf Aleksandr  Noshpal
Asistentice koreografa Albina Rahmatullina, Elena Nikolaeva

 

THE EDGE

Koreograf i scenograf  Igor Kirov
Glazba A. Vivaldi - Concerto for Two Mandolins, W. A. Mozart – piano & violin sonata no.21, J. S. Bach - Adagio in D-molu by Alessandro Marcello
Glazbu uživo izvode Irina Smirnova - klavir, Ana Tošić D'Ambra – violina
Kostimograf Aleksandr  Noshpal
Asistentice koreografa Albina Rahmatullina, Mojca Majcen

 

 

Oblikovatelj svjetla Srđan Barbarić
Oblikovatelj zvuka Petar Ivanišević
Asistentica produkcije Gorenka Žižić Jagar
Inspicijentice Albina Rahmatullina, Irina Nikolenko

PATTERNS

 

Hazuki Tanase, Monica Dinoni, Ajla Kadrić, Eva Karpilovska, Nikol Marčić, Ivan Boiko, Remus Dimache, Salvatore Cerulli, Artem Zhusov, Aaron Kok

SINFONIETTA

 

Eva Karpilovska, Federica Vincifori, Matea Milas, Jaclyn Ann Higgins, Irina Čaban Bilandžić, Sanja Dimache, Ajla Kadrić, Anastasiia Boiko, Silviu Tanase, Salvatore Cerulli, Ashatbek Yusupzhanov, Ivan Boiko, Aaron Kok, Romulus Dimache

THE EDGE

 

Hazuki Tanase, Jaclyn Ann Higgins, Irina Čaban Bilandžić, Matea Milas, Federica Vincifori, Pavel Alexandrov, Aaron Kok, Salvatore Cerulli, Ivan Boiko, Remus Dimache

Iz medija