VI. Dani Johanna Sebastiana Bacha
Concert
Splitski virtuozi, studenti UMAS-a i solisti

VI. Dani Johanna Sebastiana Bacha

Pod ravnanjem Vladimira Kossjanenka, solisti Mihovil Karuza na violončelu, Fritz Gaerhardt, Dragan Radosavljević i Alina Gubajdullina na violini te Lovre Marušić na klaviru, uz Splitske virtuoze i studente Gudačkog odsjeka Umjetničke akademije izvodit će djela Johanna Sebastiana Bacha 

VI. Dani Johanna Sebastiana Bacha

Program:

 

J. Chr. Bach – H. Casadesus:

Koncert za violu u c-molu, gudače i Basso continuo

solist: Mihovil Karuza, violončelo (Split)

 

J. S. Bach:

Koncert za violinu, gudače i Basso continuo u a-molu BWV1041

solist: Fritz Gearhart, violina (Oregon,SAD)

 

J. S. Bach:

Koncert za dvije violine, gudače i Basso continuo u d-molu BWV 1043

solisti: Dragan Radosavljević (Berlin) i Alina Gubajdullina (Zagreb), violine

 

J. S. Bach:

Koncert za klavir i gudače u f-molu BWV1056

solist: Lovre Marušić (Weimar), klavir

 

Dirigent: Wladimir Kossjanenko