KV Izdvojeno mišljenje (30. sjednica - točka 2 i 3)