A proposal of the four-year work programme

Prijedlog četverogodišnjeg programa rada HNK Split 373,85 kB

Etičko biće čovjekovo prethodi estetskom. U posljednjem činu drame (komedije!) „Galeb“ Čehov progovara na usta Nine Zarečne: „U našem poslu nije važan novac ni slava, važno je nositi svoj križ i vjerovati“. Zalažem se za Kazalište kao prostor slobodnog postavljanja pitanja, bez stega dnevne politike, strančarenja i uskih osobnih interesa. Zalažem se za Kazalište koje će biti u prožimanju sa svojim Gradom, sa svojim građanima, sa svojim vremenom. Želja mi je postaviti program koji će disati sa svojim Gradom i njegovim građanima, Kazalište u kojem će se građani prepoznavati i iz kojeg će izlaziti jači i bolji. Naslov moga četverogodišnjeg programa je:

GRAD O GRADU U GRADU