IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Općenito

Hrvatsko narodno kazalište u Splitu dužno je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje javnog sektora Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 17/19). 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskog narodnog kazališta Split koje se nalazi na adresi https://www.hnk-split.hr/

Status usklađenosti

Mrežna lokacija https://www.hnk-split.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

 • Nije osigurana mogućnost jednostavne promjene veličine slova bez gubitka okolnog  teksta (sadržaja) prilikom povećanja fonta.
 • Ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja fonta.
 • Sve slike nemaju prikladan tekstualni opis (alt atribut).
 • Kontrast između pozadine i teksta na nekim dijelovima stranice nije prilagođen slabovidnim osobama.
 • Pojedini dokumenti nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana.
 • Neke ikone i poveznice nisu zadovoljavajuće veličine.
 • Tablice se ne koriste isključivo za prikaz tabličnih elemenata već i za postizanje vizualnog rasporeda elemenata na stranici.
 • Tablice nemaju naslov u elementu caption, a naslovi stupaca nisu definirani pomoću elemenata th.
 • Audio/video materijali nemaju uključenu ili pridruženu snimku prijevoda na hrvatski znakovni jezik.
 • Audio/video materijali nemaju prikladne titlove, opise ili/i prijepise.
 • Nije omogućeno korištenje tipkovnice kao alternativnog načina izvršavanja zadataka. 
 • Koristi se slider na naslovnoj stranici koji nema alternativnu opciju.
 • Ne postoji alternativni način prezentacije informacija poput audio zapisa za tekstove.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici
Hrvatsko narodno kazalište Split u ovom trenutku nije u mogućnosti prilagoditi mrežnu stranicu svim zahtjevima s obzirom na postojeći dizajn mrežne stranice, to jest implementacija Zakona zahtijeva kompletan redizajn mrežne lokacije https://www.hnk-split.hr/, što predstavlja nerazmjerno opterećenje (članak 8., Zakon o pristupačnosti).

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog narodnog kazališta Split. Hrvatsko narodno kazalište redovito će ažurirati ovu izjavu u skladu s učinjenim promjenama i prilagodbama.

Izjava je zadnji put preispitana 17. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ove mrežne stranice da prijave neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom na propaganda@hnk-split.hr. Također, sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskog narodnog kazališta Split korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na gore navedenu e-mail adresu.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.