VI. Dani Johanna Sebastiana Bacha

VI. Dani Johanna Sebastiana Bacha

Program:

 

J. Chr. Bach – H. Casadesus:

Koncert za violu u c-molu, gudače i Basso continuo

solist: Mihovil Karuza, violončelo (Split)

 

J. S. Bach:

Koncert za violinu, gudače i Basso continuo u a-molu BWV1041

solist: Fritz Gearhart, violina (Oregon,SAD)

 

J. S. Bach:

Koncert za dvije violine, gudače i Basso continuo u d-molu BWV 1043

solisti: Dragan Radosavljević (Berlin) i Alina Gubajdullina (Zagreb), violine

 

J. S. Bach:

Koncert za klavir i gudače u f-molu BWV1056

solist: Lovre Marušić (Weimar), klavir

 

Dirigent: Wladimir Kossjanenko