Božićni koncert Glazbene škole Josipa Hatzea

Božićni koncert Glazbene škole Josipa Hatzea

Na Božićnom koncertu u Foyeru HNK predstavit će se violinisti, violončelisti, pijanisti, oboisti, klarinetisti i pjevači u solo točkama, dok će koncert uveličati i mnogobrojni ansambli Glazbene škole: Gitaristički orkestar, Gudački orkestar srednje škole, Duhački orkestar osnovne i srednje škole te Dječji zbor Corona i Djevojački zbor, koji će zajedno otpjevati skladbu Ave Maria F. Biebla, pisanu za dva zbora.

Glazba je zvonka radost i želimo da Vas prati kroz cijelu 2017. godinu!