Adventski koncert Splitskih virtuoza

Adventski koncert Splitskih virtuoza

Adventski koncert Splitskih virtuoza održava se u organizaciji Glazbeno-umjetničke udruge Artemis, uz podršku Grada Splita, Splitsko-dalmatinske Županije i Hotela Marul Split. Na programu ovogodišnjeg koncerta su rijetko izvođene Biblijske pjesme i Minijature Antonina Dvoraka, violinski koncert u d-molu Felixa Mendelssohna Bartholdya te Mađarski plesovi Johannesa Brahmsa. Kao solisti nastupaju bariton Marijo Krnić i, prvi puta u Hrvatskoj, istaknuti violinist iz Kazahstana Arman Mourzagaliev. 

 

Antonín Dvořák:  Miniature za dvije violine i violu op.75a

I.Cavatina II.Capriccio III. Romance IV. Elegie

 

Antonín Dvořák: Biblijske pjesme op.99 za bariton, obou i gudače (prvaizvedba obrade u Hrvatskoj)

I. Oblak i tama ovijaju Njega

II. Zaklon moj i obrana

III. Počuj mi, Bože, molitvu

IV. Gospod Bog je pastir moj

V. Bože! Bože! Pjesan novu

VI. O Bože, vapaj mi čuj

VII. Na obalama babilonskih rijeka

VIII. Pogledaj na me i smiluj se nada mnom

IX. Uzdižem oči svoje k brdima

X. Pjevajte Gospodu pjesmu novu

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert u d-molu za violinu i gudače

I. Allegro II. Andante III. Allegro

 

Johannes Brahms: Mađarski plesovi br.5.i 6. za gudački orkestar

Splitski virtuozi

 

Na inicijativu Glazbeno-umjetničke udruge Artemis, Glazbene mladeži te drugih kulturnih organizacija grada Splita 2013. udružili su se istaknuti profesionalni splitski glazbenici pod umjetničkim vodstvom internacionalno renomiranog austrijsko-hrvatskog violista i dirigenta Wladimira Kossjanenka i osnovali gudački komorni orkestar Splitski virtuozi. Cilj djelovanja ansambla je povezivanje hrvatske glazbene tradicije s europskim glazbenim centrima, promocija hrvatske glazbe i glazbenika u inozemstvu te prezentacija europskih umjetnika i novih glazbenih kretanja kod nas.

Splitski virtuozi su od osnutka održali brojne koncerte u gradovima Hrvatske te surađivali s nizom renomiranih glazbenika iz Hrvatske i svijeta  - West Village Choral zbor (SAD), gitaristi Zoran Dukić, Edin Karamazov (Hrvatska), pijanisti Grigory Gruzman i Alexander Vitlin (Njemačka), Nataša Veljković (Austrija), violončelistica Kim Cook (SAD), violinistica Mai Suzuki (Japan) i dr.

Solisti

  Marijo Krnić, bariton
  Eva Tušar Suhodolc, oboa
  Arman Mourzagaliev,violina
  Dragan Radosavljević, violina
  Wladimir Kossjanenko, viola

 

Splitski virtuozi

koncertni majstor Dragan Radosavljević
I. violine Petra Hrnjak Skroza, Annija Kolerta
II. violine Svjetlana Mandić, Lina Plohl
viole Pavel Kondrusevich, Ivor Ivančić
violončela Mihovil Karuza, Hillary Vaden Karuza
kontrabas Pjero Malkoč
dirigent Wladimir Kossjanenko