Treći simfonijski koncert

Treći simfonijski koncert

PROGRAM

P. I. Čajkovski: Koncert za violinu i orkestar, Op. 35 u D-duru

                       Simfonija br. 6, Op. 74 u h-molu (Patetična) 

  Orkestar HNK Split
Dirigent  Ivo Lipanović