Komorni orkestar HNK Split

Komorni orkestar HNK Split

Opće je poznato da je cijelog svog kratkog i vratolomnog života Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) neshvatljivom lakoćom i predanošću svih darivao takvim glazbenim djelima u kojima i danas mnogi lakše nalaze nebesko nego zemaljsko porijeklo. Zato i nije neobično da ga je tankoćutni Čajkovski nazivao glazbenim Kristom. Najmanje što možemo učiniti slaveći i nakon više od dva i pol stoljeća Mozartovo rođenje, jest da i mi njemu nešto poklonimo. Ne bilo što, nego baš passacagliu Krste Odaka (1888 - 1965), koju smo baštinili kao raritetno i rado izvođeno djelo ovog plodnog i svestranog hrvatskog skladatelja i glazbenog pedagoga. Osim što postankom i nazivom sadrži i neku spontano-mediteransku notu (španj. passar - hodati, prolaziti i calle - ulica), ova Odakova bliža je klasičnoj predodžbi passacaglie kao instrumentalne kompozicije umjerena tempa u trodobnoj mjeri s nizom kontrapunktskih varijacija na početnu melodijsku frazu. Passacaglia za gudački orkestar u g-molu, op. 35 izvorno je skladana za orgulje kao Passacaglia op. 34 c, u obliku baroknih varijacija, s temom koja se donosi u basu, a potom se granaju polifone varijacije u višim dionicama, svaki put u novom obliku. Dvadeset varijacija sam je Odak preradio kao opus 35 za gudački orkestar. Premda je pretežno skladana u tradicionalnom neobaroknom ugođaju u čijoj sigurnosti i završava, ona ima i neporecive kasnoromantičke prizvuke i to već od samog zagasito-dramskog početka, koji se nakon sjetnolirskih prijelaza vraća tipično baroknim stazama, ali koje se onda polifono račvaju doimajući se ponekad vltavski široko i spontano, a onda opet gotovo sibelijusovski čeznutljivo ili čak pustolovno, sve do bogatog ali kompaktnog te smirujućeg obuhvata.


Program

K.Odak: Passacaglia za gudački orkestar u g-molu, op.35

W.A.Mozart: Serenade br.6 u D-duru KV 239 „Serenata notturna“
Marcia.Maestoso
Menuetto
Rondo. Allegretto

W.A.Mozart: Serenade br.10 u B-duru KV 361 „ Gran partita“

Largo. Molto Allegro
Menuetto
Adagio
Menuetto. Allegretto
Romance. Adagio
Tema con variazioni

Finale. Molto Allegro (Rondo)

KOMORNI ORKESTAR HNK SPLIT

DIRIGENT

Jure Bučević

KONCERTNI MAJSTOR

Valter Lovričević

INSPICIJENT

Mark Anton Gančević

SOLISTI

 

I Violina solo

Valter Lovričević

II Violina solo

Ema Ivković

Viola solo

Igor Smoday

Kontrabas solo

Pjero Malkoč

Timpan

Boris Žuvela

   

I VIOLINE

Ana Tošić d'Ambra – Barbara Udovčić

Lovrenzo Jakičević – Anita Mišetić

II VIOLINE

Donja Rakos – Dakica Sanko

Alla Kandrusevich - Damiano Cosimo d'Ambra

VIOLE

Pavel Kandrusevich – Jasenka Novaković

Boris Mitov

VIOLONČELA

Sunčana Tušek - Marija Mračević

 

OBOE

Eva Tušar Suhodolc

Ankica Radalj 

KLARINETI

Ante Jelinčić

Ivan Siciliani

BASETNI ROGOVI

Ivana Bandalo

Željko Milić

HORNE

Akiko Nishimura

Marina Martinić

Frano Barović

Mijo Majić

FAGOTI

Goran Juras

Tomislav Kurte

KONTRABAS

Pjero Malkoč