Svitlo ljubavi

Svitlo ljubavi

 

Klapa Šufit

Gosti

Hari Rončević

 

Klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca

Voditelj

Tonči Banov