Derviš i smrt

Derviš i smrt

Premda bi kao konačna i krhka bića svi trebali biti vični ili prijemčivi smrti, horizont nam je redovito zamućen ili zasićen svakodnevnim i banalnim. Probuđeni bivamo tek onda kad se u nama i oko nas zbiva nešto suštinsko i sudbinsko. Slijede tada čudesni obrati i sunovrati u kojima se vrtlože prednji planovi i pozadine te stoput zamjenjuju svoja mjesta, dok posrćemo bez nade u ma kakav čvrst ili trajan oslonac.
Tako bi nekako mogao glasiti sažetak libreta što ga je Sašo Dimoski ponudio Igoru Kirovu da nam jezikom plesa dočara svijet Derviša i smrti. U tom naumu pridružit će im se i glazba Gorana Bojčevskog i kostimi Aleksandra Noshpala, a naravno i solisti i ansmbl splitskog baleta. Možda upravo njihovi zajednički napori i budu dostatni da na kraju Derviša i smrti ne budemo prisiljeni ponoviti njegovu uvodnu krilaticu: “Pozivamo za svjedoka vrijeme, početak i svršetak svega - da je svaki čovjek uvijek na gubitku.“

Koreograf Igor Kirov
Skladatelj Goran Bojčevski
Libretist Sašo Dimoski (temeljeno na motivima istoimenog djela Meše Selimovića)
Kostimografija Aleksandar Nošpal
Scenograf Slaven Raos
Asistentica koreografa Mojca Majcen, Albina Rahmatullina
Oblikovatelj svjetla Srđan Barbarić
Oblikovatelj zvuka Petar Ivanišević

Ahmed Nurudin

Tomislav Petranović (Artjom Žusov)

Ahmedova Duša

Ajla Kadrić

Hasan - prijatelj Ahmeda Nurudina i brat Kadijine žene

Salvatore Cerulli

Harun - brat Ahmeda Nurudina

Romulus Dimache

Mula Jusuf - mladi derviš

Aaron Kok

Kadija

Remus Dimache (Daniel Jagar)

Kadijina žena

Irina Čaban Bilandžić (Matea Milas)

Muselim, predstavnik vlasti

Ivan Boiko (Silviu Tanase)

Karazim, prijatelj od osobnog interesa

Askhatbek Yusupzhanov (Romulus Dimache)

Muftija

Mario Buličić (Lev Šapošnikov)

Prijestupnik  i sin od Nurudina

Uroš Škaper (Marino Jakovčević)

Derviši

Lev Šapošnikov, Igor Gluškov, Salvatore Cerulli, Daniel Jagar, Mario Buličić, Ivan Boiko, Askhatbek Yusupzhanov, Romulus Dimache, Remus Dimache, Silviu Tanase, Pavel Aleksandrov, Aaron Kok, Uros Škaper

 

Elena Nikolaeva, Sanja Dimache, Federica Vincifori, Matea Milas, Anastasiia Boiko,Tina Hatlak, Sanja Bikić

(Ingeborg Hendrikx, Maja Lončar, Bojana Lipovšćak, Korana Bilan, Nikol, Marčić, Minori Nakayama)

Iz medija