Kontakt

Croatia - 21000 Split - Trg Gaje Bulata 1
Matični broj: 3156648
OIB: 69204356406
IBAN: HR 4623300031100380455
Žiro račun: SG Splitska banka d.d. 2330003-1100380455
Devizni račun: SG Splitska banka d.d. 20004973014
swift: SOGEHR22

 

Tel.

e-mail

telefax

Centrala

(021) 344 999

 

 

Blagajna za prodaju ulaznica i pretplata

(021) 306 908, 363 014

 

Ured prodaje

(021) 347 377, 306 915

 

Ured intendanta

(021) 361 216

(021) 361 260

Opera

(021) 306 901

 

Drama

(021) 347 696

 

Balet

(021) 321 986

 

Poslovna ravnateljica

 

 

Poslovni tajnik

(021) 345 362

 

Voditelj propagande i marketing

(021) 322 344

 

Voditelj službe za odnose s javnošću

(021) 306 921

 

 

Radno vrijeme blagajne: pon – pet od 09 do 20 h, subotom  od 09 do 12 i od 18 do početka predstave