Premijere

Premijere

Ivo Tijardović: MALA FLORAMYE
Giuseppe Verdi: MOĆ SUDBINE

Više o opernim premijerama
Premijere

Premijere

Luigi Pirandello: ŠEST LICA TRAŽI AUTORA
Henrik Ibsen: NEPRIJATELJ NARODA
Eugène Ionesco: NOSOROG
Valeria Moretti: CLARA SCHUMANN
Marija Dukić: ŠTO ČEKAMO?
Antun Šoljan: ROMANCA O TRI LJUBAVI

Više o dramskim premijerama
Premijere

Premijere

Herman Severin Løvenskiold: LA SYLPHIDE Saša Eftimova, Igor Kirov, Stephen Delattre: EAST/WEST

Više o baletnim premijerama

Newsletter